• تلفن: 77510057-021 
  • ایمیل: info@parfika.com
  • ساعات کاری:  08:00 - 17:00

قیمت پارکت

قیمت پارکت چوبی / قیمت قرنیز چوبی

پارکت چوبی : قیمت پارکت چوبی نسبت به قیمت پارکت لمینت به مراتب بالاتر است . و این کاملا طبیعی است که پارکت چوبی چندین برابر پارکت لمینت ارزش داشته باشد . کل ضخامت پارکت طبیعی به اندازه 15 یا 20 میلیمتر از چوب خالص طبیعی تشکیل شده است ,  در حالی که 8 میلیمتر ضخامت پارکت لمینت ترکیبی از رزین های شیمیایی و حداکثر مقداری خاک اره و رویه آن کاغذی با تصویر چوب است . یک مورد پارکت  چوب طبیعی پانزده میلیمتری حد اقل بالای یکصد سال عمر مفید دارد ,  در حالی که لمینتها از سال دوم یا سوم  نصب , صدای جیر جیر فرسودگیشان شروع  می شود .

دامنه قیمتهای پارکت طبیعی پارفیکا ( بدون اجرت نصب پارکت ) برای پارکتهای سنتی شطرنجی با ضخامت 8 میلیمتر/ حداقل كد روستيك 115.000 تومان  و حداقل قیمتهای پارکت بلوط 15میلیمتری /كد روستيك  215.000 تومان می باشد . ریز قیمت پارکتهای پارفیکا در لیست جداگانه در صورت نیاز و درخواست ارسال می شود .

قیمت قرنیز های چوبی پارفیکا در سایز عرض 7 سانتیمتر و ضخامت 14 میلیمتر و طول بالای دو متر از هر متر طول (لطفا تماس بگيريد)

ریز قیمت برخی اقلام پارکت پارفیکا :

پارکت بلوط شطرنجی سایز کوچک کد روستیک طول 12 سانت توليد پارفيكا    (لطفا تماس بگيريد)

پارکت بلوط شطرنجی سایز کوچک کد روستیک طول 16سانت وارداتي  (لطفا تماس بگيريد)

پارکت بلوط ضخامت15میلیمتري كد  روستیک/مينا عرض 7-8  سانت در طول 35-65سانت (لطفا تماس بگيريد)

پارکت بلوط ضخامت 15میلیمتري درجه1 /شبديز  عرض 7-8 سانت در طول 35-65 سانت (لطفا تماس بگيريد)

پاركت بلوط ضخامت 15 ميليمتري كد روستيك عرض4سانت در طول 24 سانت (لطفا تماس بگيريد)