۰۸
اسفند

مفاهیمی که قبل از خرید پارکت بهتر است بدانیم

از نظر ظاهری دو دسته چوب داریم

چوب ساده: رنگ و ساختمان یکنواختی دارند، مثل: چوب گلابی، صنوبر و …
چوب منقش: دارای نقش و رگه های متوعی هستند،  مثل: چوب گردو، راش و بلوط

دو نوع کفش پوش چوبی وجود دارد

Solid: کف پوش های چوبی یک تکه ی که بارها قابل ساب زدن هستند

Engeenered: از چند لایه چوب طبیعی ساخته می شود که تا سه  بار می توان ساب زد

بازسازی: پارکت تنها کف پوشی است که کاملا قابل بازسازی است و بعد از بازسازی درست مثل روز اول می شود

خدمات بازسازی شامل موارد زیر می شود:

ساب زدن سطح: یک لایه از چوب به صورت همگن برداشته می شود

جایگزین قطعات آسیب دیده با قطعات جدید

چسباندن مجدد قطعاتی که لق شده اند

بازسازی و تجدید لایه ی زیرین و کفپر کردن فضای خالی و درزهای بین قطعات

لاک: مرحله ی نهایی بازسازی است که روی سطح چوب را با لایه ی لاک یا روغن کاملا پوشش می دهند. میانگین عمر مفید لاک اجرا شده به عنوان پوشش محافظتی هشت سال است.