پارکت راش ... پیک بهاران

پارکت راش

پیک بهاران، پرکننده فضا از شادی و گل‌های خوشرنگ بهاری

چوبی با رنگبندی صورتی سیر، گاهی مایل به قرمز مسی با نقش‌های نسبتا ملایم و یکنواخت. 

با درجه سختی lbf 1300  در مقیاس JANKA