پارکت آزاد ... خرمنی درخشنده

 پارکت آزاد

خرمنی درخشنده از گیسوی طلایی و افشان خورشید

چوبی با رنگبندی عموماً زعفرانی مایل به قهوه‌ای روشن یا قرمز با نقش‌های زیبا و بی نظیر

چوبی بسیار سفت و سخت که برای ساخت کاسه تار وسازهای ایرانی نیز کاربرد دارد.