پارکت بامبو.....زیبا و رازآمیز

پارکت بامبو

زیبا و رازآمیز چون معابد هزارتوی سرزمین و خاستگاه اصلی این گیاه بینظیر، چین.

بامبو چوبی است که پس از فرآوری وعملیات صنعتی، ساختارآن از اغلب سخت چوب‌ها، سفت‌تر و زیبایی آن دست نیافتنی است.

با درجه سختی lbf 3000  در مقیاس JANKA  که تقریبا دو برابر درجه سختی بلوط تاسمانی است.

پارکت بامبوعمدتا دردو رنگ اصلی طبیعی (کاملا روشن) و کربونیزه (که بیشتر به رنگ‌های بلوط نزدیکتراست) عرضه می شود.

روش تولید آن در دو ساختارعمده عمودی وافقی است:

1- درساختارعمودی Vertical

لایه‌های بامبو پس ازعملیات فرآوری اولیه، به صورت عمودی درکنارهم قرارگرفته، پرس می شوند. 

2- درساختار افقی Horizontal 

لایه‌های بامبو به صورت افقی بر روی هم قرارگرفته وعملیات پرس به شیوه افقی انجام می شود.