تک لایه solid

پارکت سولید پارکتی است تولید شده از یک قطعه چوب ماشین‌کاری شدهٔ تک لایه در ضخامت‌هایی از هشت میلی‌متر تا بیست میلی‌متر