پارکت سایز کوچک سنتی

پارکت سایز کوچک پارکتی است در ابعاد : 

ضخامت 8 میلی‌متر 

عرض 22 و 24 میلی‌متر 

طول 60 و 120 میلی‌متر