پارکت سایز متوسط

 پارکت سایز متوسط پارکتی است در ابعاد : 

 ضخامت 12،15 و 16 میلی‌متر 

عرض 40-70 میلی‌متر 

طول 300-990 میلی‌متر