نصب شطرنجی یا موزاییکی

پارکت‌های موزاییکی یا شطرنجی در ابعاد : 

طول: 110،120،160 میلی‌متر 

عرض: 20،24 ،25 میلی‌متر 

این پارکت‌ها که تحت عنوان پارکت موزاییکی یا شطرنجی شناخته می‌شوند تا چند سال پیش در ایران به عنوان پارکت نسل اول و تنها پارکت رایج تلقی می‌شدند با عرضهٔ پارکت‌های سایز متوسط (استریپ) و الواری (پلانک) توسط شرکت پارفیکا عملا جای خود را به پارکت‌های سایز بلند دادند .