نصب رگ و راست یا آجری

نصب رگ و راست یا آجری شیوه‌ٔ نصبی است که در آن پارکت‌های سایز متوسط (استریپ) یا پارکت‌های الواری یا حتی سایز کوچک به صورت موازی و آجری در کنار هم به شکل طولی نصب می‌شوند. این نوع نصب فضایی چشم‌نواز و آرامش‌بخش می‌آفریند.