پروژه مسکونی نیاوران

پروژه مسکونی نیاوران

 

پارکت چوب ساپلی الواری - پروژه مسکونی نیاوران، جمال آباد 

در ابعاد 20×160×1800-600 میلی‌متر - چیدمان آجری (رگ و راست)