ستاره پارفیکا

ستاره پارفیکا

 

پارکت بلوط استریپ، نقش ستاره پارفیکا - دفتر مرکزی سابق پارفیکا

ابعاد پارکت زمینه: 12×60×300 میلی‌متر