شماره تلفن دفتر مرکزی : 02177510057info@parfika.com
مشخصات فنی محصولات
شماره تلفن دفتر مرکزی : 02177510057info@parfika.com
مشخصات فنی محصولات

میانه تمام چوب

 

ابعاد:

طول آزاد * 30mm

طول آزاد * 50mm

 

گونه چوب:

بلوط، راش، و …

دسته:

توضیحات

برای مشاهده پروژه های اجرا شده پارفیکا کلیک کنید.

پارفیکا، اولین تولید ککنده پارکت چوبی در ایران