شماره تلفن دفتر مرکزی : 02177510057info@parfika.com
مشخصات فنی محصولات
شماره تلفن دفتر مرکزی : 02177510057info@parfika.com
مشخصات فنی محصولات

چسب پارکت هنکل تومسیت

چسب پارکت هنکل Henkel  تومسیت p610

چسب (پلی اورتان)

با نام تجاری  Thomsit p610

چسب پیشنهادی پارفیکا برای نصب های فضای داخل

فروش انحصاری توسط پارکت پارفیکا

توضیحات

چسب پارکت هنکل Henkel  تومسیت p610

چسب (پلی اورتان)

با نام تجاری  Thomsit p610

چسب پیشنهادی پارفیکا برای نصب های فضای داخل

فروش انحصاری توسط پارکت پارفیکا