شماره تلفن دفتر مرکزی : 02177510057info@parfika.com
مشخصات فنی محصولات
شماره تلفن دفتر مرکزی : 02177510057info@parfika.com
مشخصات فنی محصولات

نبشی تمام چوب

 

ابعاد:

طول آزاد * 8mm * 20mm * 30mm

طول آزاد * 15mm * 50mm * 30mm

 

گونه چوب:

بلوط، راش، و …

دسته: