توضیحات :

این پروژه اداری در نیاوران تهران اجرا شده است و در آن از پارکت آزاد با سایز ترکیبی استفاده شده است. زیبایی و احساس آرامش در این فضا قابل لمس است.