توضیحات :

اسن پروژه مسکونی در نیاوران تهران اجرا شده است و در آن از پارکت بلوط شبدیز با سایز استریپ استفاده شده است. در تصاویر مرحله قبل از نصب قرنیز را مشاهده می کنید.