شماره تلفن دفتر مرکزی : 02177510057info@parfika.com
مشخصات فنی محصولات
شماره تلفن دفتر مرکزی : 02177510057info@parfika.com
مشخصات فنی محصولات

پوشش‌های دیواری و نمای چوبی

۱- لمبه‌ٔ چوب روسی

۲- پروفیل‌های پاین و ترموی فنلاندی جهت پوشش دیوار و نمای خارجی