توضیحات :

این پروژه در ولنجک تهران اجرا شده است و در آن از پارکت بلوط ون با سایز نیمه الواری استفاده شده است. نوع چینش آن بصورت جناغی می باشد و در تصاویر نیز مراحل مختلف اجرای این پروژه را مشاهده می نمایید.