۱۸
شهریور

پارکت چوبی چه زمانی وارد ایران شد؟

پارکت چوبی در ایران سابقه استفاده فراگیر از پارکت چوبی در ایران چندان طولانی نیست. در مقایسه با سایر کشور ها پارکت تمام چوب در ایران کفپوشی جدید و...

ادامه مطلب